Kontaktinformasjon

Priser og betalingsbetingelser:
Har du spørsmål kan du sende en e-post til arbeiderpartiet@kunde-service.no eller på telefon 21 07 25 77.

Kontraktsansvarlig for Arbeiderpartiet hos Artisti Profil:
Har du spørsmål om andre profilering og gaveartikler kontakter du:
May Bøhren - epost: mb@artisti.no
Besøksadresse: Strømsveien 308 - 1081 OSLO
www.artisti.no

Det er ikke mulig å hente/kjøpe varer i Strømsveien 308.

Returadresse:
Arbeiderpartiets nettbutikk
c/o Artisti AS
Industriveien 4
N-2680 VÅGÅ

© 2019 Arbeiderpartiet/Artisti Profil AS - Org nr. 994 932 772