Betingelser og vilkår

Priser og betalingsbetingelser:
Alle priser i butikken er angitt inklusive merverdiavgift.

Betaling:
Faktura sendes sammen med varene med 15 dager betalingsfrist. Kredittgrense er kr 3000,- ved privatkjøp med faktura.

Levering:
Vi sender normalt varene dagen etter bestilling, i tillegg kommer den tiden Posten beregner for å levere til ditt bestemmelsessted. Vi sender varer kun til adresser i Norge. For hver ordre tilkommer fraktkostnader. Ekspressendinger må være bestilt innen kl 10.00, for å kunne sendes samme dag.

Avtalt retur:
Ved enhver reklamasjon må du kontakte kundeservice på telefon 21 07 25 57 eller via e-post: arbeiderpartiet@kunde-service.no for å avtale retningslinjer og forsendelsesmåte, før eventuell vareretur. Påse at de returnerte varer er merket med det tildelte returnr., dette sikrer en rask og effektiv behandling.Varer som returneres uten avtale, aksepteres normalt ikke. Returnerte varer skal være i originalemballasje.Reklamasjon må skje innen rimelig tid og uten ugrunnet opphold. All retur som ikke skyldes selgers feil, skjer for kjøpers regning og risiko.

Angrefrist:
I tillegg til vanlige reklamasjonsrett har du som kunde åpent kjøp med full returrett innen 10 dager. Vi gjør oppmerksom på at returporto/fraktkostnader ikke refunderes dersom du benytter deg av retten til å returnere varene innen denne fristen.

Garanti/reklamasjon:
Er et produkt blitt skadet under transport, har du fått feil produkt (størrelse eller farge) eller det er andre mangler ved produktet - har du de samme rettigheter som i andre butikker. Dette innebærer 2 års garanti mot feil eller mangler, og dersom produktet har en forventet levetid lengre enn 2 år (som f. eks en TV) utvides reklamasjonstiden til 5 år.For varer som returneres må du selv betale portoen, men du vil selvsagt få dette refundert når returen er ferdigbehandlet og akseptert. NB! Varer som blir returnert i oppkrav vil ikke bli hentet.

Reparasjon:
Dersom det oppstår en feil ved produktet vil vår kundeservice informere om hvor denne kan utbedres. Dette gjelder ved garanti/reklamasjon og vanlige reparasjoner.

© 2019 Arbeiderpartiet/Artisti Profil AS - Org nr. 994 932 772